Struktury

Struktury to miejsce i propozycja do ponownego przeanalizowania i zachowania zorganizowanej formy pracy. Polacy zawsze prowadzili swój prywatny, poza komunistyczny, sposób pracy, rozwoju, wychowania, polityki.